Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9116 – Morgan Stanley/VTG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)