Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9116 – Morgan Stanley/VTG) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)