Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10156—TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 71/11