Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10240 — CNP/UniCredit/Aviva S.p.A.) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 192/07