Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie ve Zvláštním výboru EU-Chile pro celní spolupráci a pravidla původu v souvislosti s přílohou III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ a o metody správní spolupráce