Zadeva T-860/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije ALKEMIE – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Alkmene – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))