Vec T-860/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ALKEMIE – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Alkmene – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)