Cauza T-860/19: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) [„Marca Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative ALKEMIE – Marcă a Uniunii Europene verbală anterioară Alkmene – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]