Lieta T-860/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. decembra spriedums – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (“ALKEMIE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ALKEMIE” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Alkmene” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))