Asia T-860/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Alkemie Group v. EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin ALKEMIE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki Alkmene – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))