Vec C-823/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. novembra 2020 – Európska komisia/GEA Group AG (Odvolanie – Kartely – Európske trhy s tepelnými stabilizátormi na báze cínu, epoxidovaného sójového oleja a esterov – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena citlivých obchodných informácií – Uplatnenie hornej hranice 10 % obratu na jeden zo subjektov tvoriacich podnik – Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa mení pokuta stanovená v pôvodnom rozhodnutí, ktorým sa konštatuje porušenie – Pokuty – Pojem „podnik“ – Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty – Zásada rovnosti zaobchádzania – Dátum splatnosti pokuty v prípade zmeny)