Zaak C-6/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — P Oy (Staatssteun — Artikelen 107 VWEU en 108 VWEU — Voorwaarde van ダselectiviteit” — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 1, sub b-i — Bestaande steun — Nationale regeling inzake vennootschapsbelasting — Verliesverrekening — Niet-aftrekbaarheid bij verandering van eigenaar — Machtiging voor afwijkingen — Beoordelingsbevoegdheid van belastingadministratie)