Byla C-6/12: 2013 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje ( Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) P Oy (Valstybės pagalba — SESV 107 ir 108 straipsniai — „Atrankinio pobūdžio“ sąlyga — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 1 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis — Esama pagalba — Nacionalinės teisės aktai pelno mokesčio srityje — Patirtų nuostolių atskaitymas — Neatskaitymas savininko pasikeitimo atveju — Išimtinis leidimas — Mokesčių administratoriaus diskrecija)