C-6/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — P Oy (Állami támogatások — EUMSZ 107. cikk és EUMSZ 108. cikk — A „szelektivitás” feltétele — 659/1999/EK rendelet — Az 1. cikk b) pontjának i. alpontja — Létező támogatás — A társasági adóra vonatkozó nemzeti szabályozás — A keletkezett veszteségek levonhatósága — A levonhatóság kizárása tulajdonosváltás esetén — Eltérések engedélyezése — Az adóhatóság mérlegelési jogköre)