Predmet C-6/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 18. srpnja 2013. (zahtjev za prethodnu odluku od Korkein hallinto-oikeus — Finska) — P Oy (Državne potpore — Članci 107. i 108. UFEU-a — Uvjet „selektivnosti” — Uredba (EZ) br. 659/1999 — Članak 1. točka (b) podtočka i. — Postojeća potpora — Nacionalni propis u području poreza na prihod trgovačkih društava — Mogućnost odbitka ostvarenih gubitaka — Nemogućnost odbitka u slučaju promjene vlasništva — Odobrenje izuzeća — Diskrecijska ovlast porezne uprave)