Sag C-6/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. juli 2013 — P Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Statsstøtte — artikel 107 TEUF og 108 TEUF — betingelsen om »selektivitet« — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 1, litra b), nr. i) — eksisterende støtte — national lovgivning vedrørende selskabsskat — fradragsret for tab — manglende fradragsret i tilfælde af ejerskifte — tilladelse til fravigelser — skattemyndighedernes skønsbeføjelse)