Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8468 – NorgesGruppen/Axfood/Eurocash) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )