Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8468 – NorgesGruppen/Axfood/Eurocash) (Text s významem pro EHP. )