Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 183/05