Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 183/05