Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 183/05