Lieta T-709/19: Prasība, kas celta 2019. gada 21. oktobrī – GW/Revīzijas palāta