SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 28/95 af Ria OOMEN-RUIJTEN til Kommissionen. Direktiv om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer