Решение на Съда (пети състав) от 12 ноември 1985 г. # Krupp Stahl AG срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 183/83. Krupp Stahl/Комисия TITJUR