Presuda Suda (sedmo vijeće) od 13. ožujka 2014. Presuda Suda (sedmo vijeće) od 13. ožujka 2014.#Marc Brogsitter protiv Fabrication de Montres Normandes EURL i Karsten Fräßdorf.#Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Krefeld.#Područje slobode, sigurnosti i pravde – Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Posebne nadležnosti – Članak 5. točke 1. i 3. – Postupci za naknadu štete – Ugovorna ili izvanugovorna odgovornost.#Predmet C‑548/12.