Υπόθεση T-278/20: Προσφυγή της 11ης Μαΐου 2020 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture και Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts κατά Επιτροπής