Asia C-162/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 7.4.2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd v. Irlanti ja Attorney General