Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 30. november 1995. # H. J. A. M. van Iersel (kurator i Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst BV's konkursbo) mod Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nederlandene. # Sundhedsmæssig undersøgelse og kontrol - Omstændigheder, under hvilke en virksomhed er forpligtet til at betale begyret i forbindelse med opskæring. # Sag C-86/94. De Venhorst TITJUR