SKRIFTLIG FRÅGA E-1031/02 från Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) till rådet. Mänskliga rättigheter.