Sujungtos bylos C-508/15 ir C-509/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Sprendimas Nr. 1/80 — 7 straipsnio pirma pastraipa — Valstybės narės teisėtai darbo rinkai priklausančio darbuotojo turko šeimos narių teisė gyventi šalyje — Sąlygos — Reikalavimo darbuotojui turkui priklausyti teisėtai darbo rinkai pirmuosius trejus šeimos nario gyvenimo šalyje metus nebuvimas)