Erityiskertomus N:o 16/98 rakenteellisten toimien määrärahojen toteuttamisesta ohjelmakautena 1994-1999 sekä komission vastaukset (annettu Europan yhteisön perustamissopimuksen 188 c artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)