Kawża T-545/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ġunju 2016 – Al Matri vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija — Miżuri meħuda kontra persuni responsabbli għal użu ħażin ta’ fondi pubbliċi u persuni u entitajiet assoċjati — Iffriżar ta’ fondi — Elenku ta’ persuni, entitajiet u organi li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Inklużjoni ta’ isem ir-rikorrent — Bażi fattwali insuffiċjenti — Żball ta’ fatt — Żball ta’ liġi — Dritt għall-proprjetà — Libertà ta’ intrapriża — Proporzjonalità — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Obbligu ta’ motivazzjoni”)