TITJUR Dom afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 18. september 2007. # Patricia Botos mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Offentligt hverv - Tjenestemænd - Social sikring. # Sag F-10/07. Botos mod Kommissionen