2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 542/2014, kuriuo dėl taisyklių, taikytinų dėl Bendro patentų teismo ir Beniliukso Teisingumo Teismo, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012