Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji