Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 424/11