Lieta T-58/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – GWS Stadtwerke Hameln/Komisija