Kohtuasi T-58/21: 29. jaanuaril 2021 esitatud hagi – GWS Stadtwerke Hameln versus komisjon