Asia C-172/99: Korkeimman oikeuden 27.4.1999 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Oy Liikenne Ab vastaan Pekka Liskojärvi ja Pentti Juntunen