Förenade målen C-266/17 och C-267/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandegericht Düsseldorf — Tyskland) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) mot Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Kollektivtrafik på järnväg och väg — Förordning (EG) nr 1370/2007 — Artikel 5.1 och 5.2 — Direkttilldelning — Avtal om kollektivtrafik med buss och spårvagn — Villkor — Direktiv 2004/17/EG — Direktiv 2004/18/EG)