Rättelse till Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9868 – Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (Europeiska unionens officiella tidning C 422 av den 7 december 2020) 2020/C 425/04