Popravek Nenasprotovanja priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (Uradni list Evropske unije C 422 z dne 7. decembra 2020) 2020/C 425/04