Rectificatie van het besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (Publicatieblad van de Europese Unie C 422 van 7 december 2020) 2020/C 425/04