Rettifika għall-Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 422 tas-7 ta’ Diċembru 2020) 2020/C 425/04