Labojums iebildumu necelšanā pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9868 – Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 422, 2020. gada 7. decembris) 2020/C 425/04