Neprieštaravimo koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9868 – Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV), klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 422, 2020 m. gruodžio 7d.) 2020/C 425/04