Kommissionens forordning (EF) nr. 714/1999 af 31. marts 1999 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren