Заключение на генералния адвокат Cruz Vilaça представено на1 април 1987 г. # John Vincent срещу Европейски парламент. # Длъжностни лица - Повишение. # Дело 7/86. TITJUR Vincent/Парламент