Zadeva T-76/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. maja 2020 – Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije pontinova – Prejšnja nacionalna besedna znamka PONTI – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Upoštevna javnost – Podobnost storitev – Podobnost znakov – Celovita presoja verjetnosti zmede)