Vec T-76/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2020 – Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pontinova – Skoršia národná slovná ochranná známka PONTI – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Príslušná skupina verejnosti – Podobnosť služieb – Podobnosť označení – Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny“)